Ochrona fizyczna


Ochrona Łódź.

W Łodzi powstało wiele agencji ochroniarskich zajmujących się ochroną na zlecenia. Firmy ochroniarskie strzegą nie tylko dobra materialne, ale zajmują się również ochroną fizyczną osób.

Agencja ochrony Łódź.

Pracownicy firm ochroniarskich mają różne zadania. Jedni pilnują majątku przedsiębiorstwa, inni ochraniają pracowników zajmujących się przewozem cennych przedmiotów lub pieniędzy, jeszcze inni pracują na prywatne zlecenia. 

 

Ochrona osób fizycznych to wielka odpowiedzialność.

Wszyscy ochroniarze są odpowiednio wyszkoleni a zależnie od rodzaju chronionego obiektu posiadają odmienne wyposażenie. Dysponują różnym rodzajem broni w zależności od  licencji. Mogą to być: pałki, paralizatory lub broń palna. Każdy zaopatrzony jest w krótkofalówkę, bądź inny środek łączności.

 

W większości noszą mundury, chyba że specyfika pracy wymaga dyskrecji.